การศึกษา ครู วิทยฐานะ เรียนพิเศษ รายได้

ข่าวครู นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา วิจัย แผนการสอน รายได้พิเศษ ทุนการศึกษา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์ Innovation.Com ครับ ท่านจะได้พบกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับครู เรื่องเงินๆทองๆ สำหรับครูและผู้ที่สนใจ นวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือไม่ก็ตาม เรื่องบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องครู ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือครูอัตราจ้าง ท่านสามารถหาความรู้ต่างๆ ได้ที่นี่ โดยเลือกที่เมนูด้านบนครับ..โทรศัพท์คลิกที่->เมนู 3 ขีดด้านบนครับ 

ในเว็บไซด์นี้เกี่ยวกับเรื่อง ครู นักเรียน การศึกษา วิทยฐานะครู ผลงานครู ความรู้ครู เผยแพร่ผลงานครู การศึกษาไทย สอบครู เว็บครู ข่าวครู เว็บการศึกษา การเรียน โรงเรียน บทความ ความรู้ ทุน รายได้พิเศษ ข่าวสารต่างๆ

การเรียนรู้ หมายถึง การที่ได้รับประสบการณ์ จนเกิดการพัฒนาเป็น ความรู้ ทักษะ แนวคิด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ ในวงการศึกษามีคำเกี่ยวกับนวัตกรรมอยู่ 3 คำ ได้แก่ 1. นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ที่นำมาใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการศึกษาเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในวงกว้างด้านต่างๆ ที่เป็นการจัดการศึกษา ส่วนนวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเป็นนวัตกรรมประเภทเดียวกัน มีจุดเน้นที่การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดใหม่ๆและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

48,623 total views, 10 views today

Facebook Comments