การศึกษา ครู วิทยฐานะ เรียนพิเศษ รายได้

T-SAR (รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน)

ฟรี! ตัวอย่าง T-SAR (รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน) ไฟล์ Word แก้ไขได้ พร้อมปกสวยๆ Credit by ครูมิ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เฟซบุ๊กของ KruMint Prapaluck นางสาวประภาลักษณ์  เพียมะ ครูโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับ รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR) ปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD

13,073 total views, 15 views today

Facebook Comments